Blog

Jak dokonać szacunkowej wyceny kosztów zabezpieczeń antykorozyjnych?

sprawdzanie konstrukcji mostu

Trwałość obiektów budowlanych oraz wszelkiego rodzaju konstrukcji jest jednym z najważniejszych elementów przesądzających o kosztach ich eksploatacji. Sposobem na jej wydłużenie jest zadbanie o użycie materiałów, które będą odporne na występujące w konkretnej sytuacji czynniki zewnętrzne powodujące niszczenie i procesy korozyjne albo zastosowanie dodatkowych rozwiązań ograniczających skalę ewentualnych uszkodzeń. Przy planowaniu opłacalności takich działań kluczowe będzie poznanie wielkości środków, jakie trzeba na nie przeznaczyć. Najprostszą metodą będzie rzetelna wycena kosztów zabezpieczeń antykorozyjnych. Przekonajmy się, dlaczego jest ważna i sprawdźmy, jak wygląda.

Czytaj więcej

Czy wykonawstwo wymurówek chemoodpornych I żaroodpornych podlega kosztorysowaniu?

kosztorys

Instalacje przemysłowe muszą być ściśle dopasowane do potrzeb związanych z wykorzystywaną technologią. Wymaga się od nich spełniania wszystkich wymogów wynikających z przeprowadzanych procesów – odporności na temperaturę, obciążenia mechaniczne, a także używane chemikalia. Niezbędne przy ich wykonaniu będzie również przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa. Nie można również zapominać o rachunku ekonomicznym. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej konieczne będzie więc przygotowanie zestawienia możliwych wydatków. Dobrym przykładem będzie tu kosztorysowanie wymurówek chemoodpornych i żaroodpornych. Przyjrzyjmy się bliżej temu procesowi i sprawdźmy, dlaczego jest tak ważny.

Czytaj więcej

Kiedy potrzebny jest kosztorys zmienny?

kosztorys

Przygotowanie kosztorysu budowy pozwala oszacować inwestorowi przyszłe wydatki. Kosztorys opracowany przez niezależnego profesjonalistę pozwala mu też zapoznać się ze średnimi cenami materiałów i usług budowlanych – dzięki temu nie da on się naciągnąć nieuczciwym ekipom. Wystarczy, że porówna on kosztorys ofertowy, otrzymany od wybranej ekipy do tego, wykonanego przez niezależną firmę. W ten sposób szybko może zorientować się, czy zaproponowana wycena jest korzystna, czy też ceny są mocno zawyżone.

Czytaj więcej

Tworzenie kosztorysu. Największe problemy i wyzwania

tworzenie kosztorysu

Kosztorys to opracowana według przyjętych metod kalkulacja ceny na wykonanie określonego zakresu robót. To dokument określający wartość środków produkcji zużytych na wytworzenie danego produktu i na tej podstawie ustalający jego cenę. Sporządza się go w celu określenia kosztów lub ceny wykonania określonego zadania, w celach dowodowych, w przypadku rozstrzygania sporów oraz podczas wyceny nieruchomości. Jakie problemy można napotkać podczas kosztorysowania?

Czytaj więcej

Czym jest kosztorys inwestorski i kiedy się go wykonuje?

kosztorys inwestorski

Często zdarza się, że inwestorzy nie doszacują kosztów związanych z budową. To poważny problem, który może wiązać się z wielomiesięcznymi opóźnieniami, niepotrzebnym stresem, a nawet koniecznością zaciągania nieplanowanych kredytów. Takiego ryzyka można jednak uniknąć dzięki wykonaniu kosztorysu inwestorskiego. Czym jest i kiedy się go przygotowuje?

Czytaj więcej

Wykonawstwo jakich konstrukcji stalowych najczęściej podlega kosztorysowaniu?

kosztorys konstrukcji stalowych

Każda inwestycja związana z postawieniem domu, budynku użytkowego, hali czy konstrukcji stalowej wymaga przygotowania właściwego kosztorysu. Uwzględnia się w nim wszystkie ponoszone wydatki oraz robociznę, dzięki czemu można oszacować i zaplanować budżet inwestycji i etapy jej realizacji. To dokument, który znacznie usprawnia prace i pozwala z góry określić wysokość zaplanowanych kosztów.

Czytaj więcej

Co powinien zawierać każdy kosztorys budowlany?

kosztorys budowlany

Kosztorys budowlany to ważny dokument finansowy, który pozwoli zaplanować wydatki ponoszone na inwestycję. Jego przygotowanie wymaga jednak pewnej wiedzy i warto zlecić jego opracowanie specjaliście. Dzięki temu unikniemy przykrych niespodzianek i niczego nie pominiemy, jednocześnie oszczędzając przy tym i czas i nerwy.

Czytaj więcej

Zasady sporządzania kosztorysów budowlanych

kosztorys budowlany

Kosztorys budowlany to dokument finansowy, dzięki któremu inwestor może dokładnie oszacować koszty, które poniesie w związku z realizacją danej inwestycji. Kosztorys przygotowuje się według ustalonych metod, opierając się o przedmiar lub obmiar robót. Kosztorysy sporządzane są na różnych etapach inwestycji, mają więc różną formę, zakres i stopień szczegółowości. Na ich podstawie zawiera się umowy z podwykonawcami, przygotowuje harmonogramy prac i rozlicza zakończenie inwestycji.

Czytaj więcej