Co powinien zawierać każdy kosztorys budowlany?

Kosztorys budowlany to ważny dokument finansowy, który pozwoli zaplanować wydatki ponoszone na inwestycję. Jego przygotowanie wymaga jednak pewnej wiedzy i warto zlecić jego opracowanie specjaliście. Dzięki temu unikniemy przykrych niespodzianek i niczego nie pominiemy, jednocześnie oszczędzając przy tym i czas i nerwy.

Budowa domu czy remont mieszkania to zazwyczaj spore przedsięwzięcie, które wymaga dobrego zaplanowania ponoszonych wydatków. Nie chcemy przecież wydać więcej niż to konieczne. Kosztorys budowlany pozwoli zadbać o kontrolę wydatków. Jest to dokument, dzięki któremu możemy też porównać najlepsze oferty firm budowlanych i remontowych, ceny materiałów i robocizny. Co powinien zawierać dobrze opracowany kosztorys?

Kosztorys budowlany- różne rodzaje i przeznaczenie

Możemy zakupić gotowy kosztorys razem z projektem domu, co pozwoli oszacować rozmiar inwestycji. Trzeba jednak uwzględnić wydatki na elementy, których projekt nie posiada. Kosztorys może zostać zaproponowany również przez wykonawcę budowy, który uwzględni wszystko, co ma zawarte w swoim projekcie. Może to być jednak trudne do zamknięcia w interesującej nas kwocie. Możemy zlecić też jego przygotowanie specjaliście tj. kosztorysantowi, co wydaje się najpewniejszym rozwiązaniem. Eksperci są przygotowani na wszystkie ewentualne niespodzianki i przewidzą je, przygotowując wstępny dokument. Możemy go również przygotować sami, ale istnieje ryzyko, że nie ujmiemy wszystkiego i nie przygotujemy wyczerpującego dokumentu. To, o czym warto pamiętać to fakt, że kosztorys może powstać na każdym etapie budowy. Istnieją różne rodzaje kosztorysów:

  • Kosztorys inwestorski- najpopularniejszy, dzięki któremu możemy ustalić ostateczny koszt budowy (zawiera ceny materiałów budowlanych i robocizny).

  • Kosztorys ofertowy- sporządzany przez wykonawcę w celu zaproponowania ceny, za którą wykona dany projekt. Służy do porównania ofert różnych firm.

  • Kosztorys zamienny- konieczny, gdy należy przeprowadzić dodatkowe prace nieuwzględnione w projekcie lub zamieniamy jedne prace na inne.

  • Kosztorys powykonawczy- potrzebny w sytuacji, gdy doszło do zmian w umowie czy kosztorysie ofertowym. Często sporządza się go przy pracach remontowych.

  • Kosztorys dla banku- jest najbardziej szacunkowy i nie może być podstawą umów na roboty budowlane, jest wymagany przez bank podczas ubiegania się o kredyt na budowę czy remont domu/mieszkania.

Co należy zawrzeć w kosztorysie?

Kosztorys jest pewnego rodzaju wizualizacją tego, jak będzie wyglądał nasz dom lub mieszkanie po zakończeniu prac budowlanych. Należy przygotować go, zaczynając od podstaw i przechodzić przez kolejne etapy budowy. Zaczynamy od przedmiaru robót, czyli opisu wszystkich prac budowlanych czy instalacyjnych z wyliczeniem ich ilości. Dobrze jest uwzględnić kilka kategorii wydatków: formalności, koszty postawienia konstrukcji budynku (fundamenty, ściany nośne i działowe, komin, strop, elewacja), koszty przygotowania dachu (więźba, poszycie i pokrycie), koszty związane ze stolarką zewnętrzną oraz koszty związane z wykończeniem wnętrza. Do wyliczenia kosztów można wykorzystać metodę kalkulacji uproszczonej (ilość robót, cena i podatek) lub szczegółowej (robocizna, materiały, transport, koszty pośrednie itp.). Trzeba mieć świadomość, że kosztorys nie jest zwykłą listą wydatków, jakie musimy ponieść. Zazwyczaj składa się z kilku części i to wykonawca ostatecznie ma wpływ na jego zawartość, dlatego warto powierzyć to zadanie wykwalifikowanemu kosztorysantowi.