Czy sporządzanie kosztorysów budowlanych wymaga specjalnych uprawnień?

Kosztorys budowlany jest dokumentem finansowym, wymaganym przy realizacji każdej inwestycji budowlanej. Kosztorysy mogą mieć różną formę, zakres i stopień szczegółowości. Są tworzone na praktycznie każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych.

Możemy wyróżnić:

  • kosztorys ofertowy – dostarczany inwestorowi przez firmę wykonującą usługę. Zawiera pełną ofertę, umożliwiającą wycenę jeszcze przed zawarciem umowy. Wycenia cały obiekt, a także jego poszczególne elementy, określa wartość konkretnych prac,
  • kosztorys ślepy – kosztorys niezawierający wyceny poszczególnych robót. Dostarczany przez inwestora, umożliwia sporządzenie kosztorysów ofertowych dla firm wykonawczych, zajmujących się wykonaniem danej budowy.

Obecnie prawo polskie nie wymaga specjalnych uprawnień do wykonywania funkcji kosztorysanta, więc teoretycznie może nim zostać każdy, kto chciałby zajmować się tą dziedziną. Nie są wymagane żadne kursy czy szkolenia. Niezależnie od wykształcenia, kosztorys musi zostać stworzony zgodnie z wymogami przepisów szczególnych, takimi jak wymogi UE. 

Czy warto skorzystać z oferty kosztorysantów?

Chociaż teoretycznie kosztorys budowlany może zostać wykonany przez każdego, to w praktyce jednak warto skorzystać z usług kosztorysantów, którzy zajmują się danym zawodem, posiadając wykształcenie kierunkowe oraz ukończone kursy. Sporządzenie kosztorysu budowlanego wymaga ogromnej wiedzy branżowej, a także doświadczenia z zakresu kalkulacji kosztorysowych i wycen, znajomości metod, technik i podstaw kalkulacyjnych czy źródeł informacji o bieżących cenach materiałów budowlanych. Skorzystanie z usług osoby zajmującej się kosztorysami pozwoli nam na szybkie i bezproblemowe uzyskanie kosztorysu, zgodnego z obecnymi wymogami. Znaczenie opracowań kosztorysów budowlanych jest ogromne, a błędy bądź braki w tym dokumencie obciążają odpowiedzialnością osobę, która go stworzyła. Dlatego, aby uchronić się przed błędami mającymi konsekwencje prawne oraz związanym z tym stresem, warto powierzyć stworzenie kosztorysów budowlanych osobom z branży.