Czy wykonawstwo wymurówek chemoodpornych I żaroodpornych podlega kosztorysowaniu?

Instalacje przemysłowe muszą być ściśle dopasowane do potrzeb związanych z wykorzystywaną technologią. Wymaga się od nich spełniania wszystkich wymogów wynikających z przeprowadzanych procesów – odporności na temperaturę, obciążenia mechaniczne, a także używane chemikalia. Niezbędne przy ich wykonaniu będzie również przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa. Nie można również zapominać o rachunku ekonomicznym. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej konieczne będzie więc przygotowanie zestawienia możliwych wydatków. Dobrym przykładem będzie tu kosztorysowanie wymurówek chemoodpornych i żaroodpornych. Przyjrzyjmy się bliżej temu procesowi i sprawdźmy, dlaczego jest tak ważny.

 

Wymurówki chemoodporne i żaroodporne – charakterystyka

Wymurówki, czyli tzw. wyłożenia ogniotrwałe to elementy konstrukcji urządzeń, które mają bezpośredni kontakt z materiałami i są poddawane działaniu wysokiej temperatury. Będą one też narażone na oddziaływanie substancji chemicznych uwalnianych w procesie spalania. Są one elementami, które zabezpieczają, a jednocześnie wspomagają pracę instalacji. Wymurówki wykonuje się m.in. w piecach przemysłowych np. przeznaczonych do wypalania klinkieru, utylizacji odpadów, wytopu szkła czy różnych zadań związanych z metalurgią. Wyłożenia ogniotrwałe okażą się potrzebne w kotłach przemysłowych, komorach spalania, a także kominach i systemach odprowadzania gazów spalinowych. W zależności od warunków wymurówki mogą być wykonywane z materiałów o bardzo różnej charakterystyce – w grę wchodzą przede wszystkim wyroby ceramiczne, a zatem np. cegła szamotowa, cegła kwasoodporna oraz rozmaite elementy krzemionkowe o wysokiej zawartości SiO2.

Dlaczego kosztorysowanie jest niezbędne?

Materiały używane do budowy wymurówek są bardzo kosztowne, a sam proces skomplikowany, wymagający dużej precyzji oraz czasochłonny. Poniesione na nie wydatki są ważnym składnikiem kosztów całej inwestycji. Weryfikacja opłacalności czy przygotowanie finansowania wymaga więc dostarczenia bardzo precyzyjnych danych w tym obszarze.