Czym jest kosztorys inwestorski i kiedy się go wykonuje?

Często zdarza się, że inwestorzy nie doszacują kosztów związanych z budową. To poważny problem, który może wiązać się z wielomiesięcznymi opóźnieniami, niepotrzebnym stresem, a nawet koniecznością zaciągania nieplanowanych kredytów. Takiego ryzyka można jednak uniknąć dzięki wykonaniu kosztorysu inwestorskiego. Czym jest i kiedy się go przygotowuje?

 

Czym jest kosztorys inwestorski?

Kosztorys inwestorski jest dokumentem, który określa ramowe koszty wykonania robót budowlanych, zanim będą one realizowane. Jest on wykonywany na zlecenie inwestora przez osoby doświadczone w tym zakresie. Tacy eksperci wiedzą bowiem, co należy wziąć pod uwagę, aby kosztorys inwestorski był możliwie najbardziej rzetelny oraz stanowił podstawę do dobrego zaplanowania przedsięwzięcia.

W jakim celu wykonuje się kosztorys inwestorski?

Kosztorys wykonuje się w kilku sytuacjach. Pierwszą z nich jest po prostu uzyskanie wiedzy na temat tego, jak dużo środków finansowych może pochłonąć inwestycja oraz czy jest się na to przygotowanym.

Druga sytuacja to chęć uzyskania kredytu na budowę. Kwota takiego kredytu musi być bowiem dobrana w sposób optymalny, by płacone raty nie stanowiły nadmiernego obciążenia dla gospodarstwa domowego.

Kosztorysy inwestorskie wykonuje się również w przypadku zamówień publicznych. W takiej sytuacji służą one do oszacowania wartości robót, co jest niezwykle ważne zarówno dla zgłaszającego się do realizacji, jak i dla inwestora zlecającego wykonanie prac.

Czy kosztorys inwestorski można wykonać „po amatorsku”?

Oczywiście inwestorzy mają możliwość samodzielnego przygotowania przybliżonego kosztorysu. Jednak bez wiedzy rynkowej i ogólnego rozeznania w danej branży, zazwyczaj będzie on w sposób znaczący niedoszacowany i zamiast pomóc, może wręcz skomplikować całe przedsięwzięcie.

Właśnie dlatego zadanie to lepiej zlecić profesjonalistom, którzy na co dzień zajmują się wykonywaniem takiej dokumentacji.

Jak widać wykonanie kosztorysu inwestorskiego to bardzo przydatne rozwiązanie, zwłaszcza w dobie obecnej, chwiejnej sytuacji na rynku.