Jak dokonać szacunkowej wyceny kosztów zabezpieczeń antykorozyjnych?

Trwałość obiektów budowlanych oraz wszelkiego rodzaju konstrukcji jest jednym z najważniejszych elementów przesądzających o kosztach ich eksploatacji. Sposobem na jej wydłużenie jest zadbanie o użycie materiałów, które będą odporne na występujące w konkretnej sytuacji czynniki zewnętrzne powodujące niszczenie i procesy korozyjne albo zastosowanie dodatkowych rozwiązań ograniczających skalę ewentualnych uszkodzeń. Przy planowaniu opłacalności takich działań kluczowe będzie poznanie wielkości środków, jakie trzeba na nie przeznaczyć. Najprostszą metodą będzie rzetelna wycena kosztów zabezpieczeń antykorozyjnych. Przekonajmy się, dlaczego jest ważna i sprawdźmy, jak wygląda.

 

Dlaczego zagrożenie korozją jest niebezpieczne?

Procesy korozyjne są największym zagrożeniem dla wytrzymałości używanych materiałów – stali oraz betonu. W przypadku metali korozja wiąże się z utlenianiem ich powierzchni mającej styk z czynnikami, które mogą przewodzić prąd takimi jak woda czy wysoka wilgoć. Jeżeli chodzi o beton, to problemem są różne formy korozji chemicznej. Poza nieodpowiednim składem i obecnością substancji alkalicznych przyczyną degradacji betonu może być karbonatyzacja, korozja chlorkowa oraz siarczanowa. Korozja alkaliczna wiąże się z reakcjami zachodzącymi między cementem a użytym kruszywem, co prowadzi do tworzenia się zwiększającego swą objętość żelu. Karbonatyzacja wiąże się z obniżaniem pH, co sprzyja z kolei korozji stali użytej jako zbrojenie, powodując pękanie i kruszenie się materiału. Podobny jest mechanizm korozji chlorkowej. Inaczej wygląda korozja siarczanowa, gdzie kłopotem jest tworzenie się wskutek działania siarczynów pęczniejących związków gipsu, których następstwem są pęknięcia i łuszczenie się jego struktury.

Szacowanie kosztów walki z korozją

Sposobów na radzenie sobie z korozją jest wiele – od stosowania materiałów o lepszych właściwościach po wykonanie odpowiednich powłok ochronnych. Wybór właściwej powinien być jednak dokonany na podstawie analizy opłacalności jej zastosowania w konkretnym przypadku.