Wykonawstwo jakich konstrukcji stalowych najczęściej podlega kosztorysowaniu?

Każda inwestycja związana z postawieniem domu, budynku użytkowego, hali czy konstrukcji stalowej wymaga przygotowania właściwego kosztorysu. Uwzględnia się w nim wszystkie ponoszone wydatki oraz robociznę, dzięki czemu można oszacować i zaplanować budżet inwestycji i etapy jej realizacji. To dokument, który znacznie usprawnia prace i pozwala z góry określić wysokość zaplanowanych kosztów.


Niezależnie od tego, czy planujemy postawienie blaszanego garażu, hali pełniącej funkcję magazynu czy chcemy wyremontować klatkę schodową, należy przygotować odpowiedni kosztorys inwestycji. Kosztorys budowlany to swego rodzaju plan finansowy, który dobrze przygotowany uwzględni również ewentualne sytuacje awaryjne i zmiany w cenach produktów. Dlatego przygotowanie takiego dokumentu należy powierzyć doświadczonym kosztorysantom, dzięki czemu unikniemy poważnych problemów i konieczności szukania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji.

Kosztorys konstrukcji stalowych

Osoby przygotowujące się do dużych inwestycji, przedstawiciele firm planujący remonty czy osoby indywidualne, które chcą zmienić aranżację swojego otoczenia, powinny zainwestować w profesjonalnie przygotowany kosztorys. Zaplanowanie wydatków może przesądzić o sukcesie całej inwestycji. Do przygotowania takiego dokumentu wykorzystuje się przeznaczony do tych celów program, co pozwala wygodnie i szybko szacować wysokość wydatków ponoszonych na różne części inwestycji. Całościowa wycena pozwala zabezpieczyć wystarczającą ilość środków na planowe działania. Natomiast za konstrukcje stalowe uznaje się wszystkie konstrukcje, budynki czy inne budowle, których podstawą jest struktura i szkielet z metalu. Mogą to być budynki: hale produkcyjne, hale magazynowe, supermarkety, hurtownie, obiekty sportowe, oczyszczalnie ścieków; mniejsze budowle i budynki użytkowe: myjnie, wiaty i garaże wykonane ze stali; konstrukcje: kładki, rusztowania, klatki schodowe w budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych, podajniki maszyn rolniczych i budowlanych.

Elementy dobrze przygotowanego kosztorysu

Kosztorys, aby spełnił swoją funkcję, musi uwzględniać najważniejsze aspekty z punktu widzenia inwestora. Ważne jest, aby wykorzystać plan zagospodarowania terenu, na którym planowana jest inwestycja i uwzględnić jego otoczenie. Wiąże się to z koniecznością uzyskania pozwoleń na niektóre prace budowlane. Istotne jest dobre oszacowanie wartości materiałów, które zostaną wykorzystane podczas budowy konstrukcji. Trzeba na bieżąco śledzić zmieniające się ceny materiałów budowlanych oraz cenniki usług, z których trzeba będzie skorzystać podczas prac. Analizuje się czy będzie potrzebny dodatkowy sprzęt i ile będzie kosztował jego zakup lub wynajem, czy potrzebna będzie konsultacja ze specjalistą i uzyskanie pozwolenia na poszczególne działania. Istotnym elementem kosztorysu jest również szacunek, co do wartości pracy wykonawców i podwykonawców. Jednym słowem pełen kosztorys uwzględnia przygotowanie terenu i ewentualne prace rozbiórkowe lub wycinkę roślinności, roboty ziemne z wykopkami, izolacją i uszczelnianiem fundamentów, montaż elementów stalowych, roboty pokrywcze a w zależności od zakresu przewidzianych prac również roboty wykończeniowe elewacji, roboty malarskie, roboty elektryczne, a nawet zagospodarowanie terenu wokół inwestycji czy przygotowanie nawierzchni.