Zasady sporządzania kosztorysów budowlanych

Kosztorys budowlany to dokument finansowy, dzięki któremu inwestor może dokładnie oszacować koszty, które poniesie w związku z realizacją danej inwestycji. Kosztorys przygotowuje się według ustalonych metod, opierając się o przedmiar lub obmiar robót. Kosztorysy sporządzane są na różnych etapach inwestycji, mają więc różną formę, zakres i stopień szczegółowości. Na ich podstawie zawiera się umowy z podwykonawcami, przygotowuje harmonogramy prac i rozlicza zakończenie inwestycji.

 

Rodzaje kosztorysów

Wyróżnia się kilka rodzajów kosztorysów. Kosztorys oparty o przedmiar robót zawiera opis wszystkich prac w kolejności ich wykonywania oraz podstawy do ustalenia cen (np. metr kwadratowy ścian, posadzki itp.). Rubryki z cenami wypełniają potencjalni podwykonawcy, dzięki czemu w dość prosty sposób można wybrać najkorzystniejszą ofertę. Kosztorys oparty o obmiar zawiera podobne zestawienie, jednak sporządzone już po wykonaniu robót. Innym typem kosztorysu jest kosztorys inwestorski, ustalany na bazie przedmiaru robót i zawierający ceny materiałów budowlanych, wynagrodzenia pracowników i opłaty za sprzęt. Dzięki niemu inwestor może oszacować koszt całej inwestycji i przeanalizować różne warianty rozwiązań budowlanych. Podwykonawcy rywalizujący o dane zlecenie składają zazwyczaj w ręce inwestora kosztorys ofertowy, w którym wyceniają swoją pracę. Wbrew pozorom najtańsza oferta nie zawsze jest najlepsza. Niektórzy podwykonawcy oferują niższe ceny kosztem jakości użytych materiałów lub kwalifikacji pracowników. Kosztorysy budowlane to też dokumenty powykonawcze, które weryfikują zmiany w stosunku do kosztorysu przedmiarowego lub ofertowego. Innym typem kosztorysu jest kosztorys dla banku, który przygotowuje się w celu uzyskania kredytu na inwestycję. Nie musi on zawierać bardzo szczegółowych przedmiarów, ma charakter szacunkowy. Jednak wiele banków wymaga go od osób ubiegających się o kredyt na budowę lub remont.

Cena kosztorysowa

Gdy mówi się o kosztorysach budowlanych, należy wspomnieć o pojęciu ceny kosztorysowej. Jest ona sumą wartości kosztorysowej robocizny, wartości kosztorysowej materiałów budowlanych, wartości kosztorysowej pracy sprzętu budowlanego, kosztów zakupów materiałów budowlanych, kosztów pośrednich (np. zaplecze budowy, BHP, zużycie energii itp.), zysków i podatku VAT. Aby kosztorys jak najbardziej odzwierciedlał realne wydatki, warto zlecić jego przygotowanie doświadczonemu specjaliście.