Kosztorysy dla inwestorów

Budowa domu lub otworzenie nowego zakładu w firmie wymaga sporych nakładów czasu oraz pieniędzy. By uniknąć sytuacji, w której przeliczymy się z możliwościami finansowymi, warto skorzystać z wykonania kosztorysów dla inwestorów. Nasza firma wykonuje m.in. kosztorysy instalacji sanitarnych oraz kosztorysy konstrukcji stalowych.

Wykonujemy kosztorysy inwestorskie oraz powykonawcze, które są niezbędne do oszacowania wydatków związanych z budową domu. Dzięki wycenie wartości robót budowlanych nasi klienci zyskują wiedzę o wysokości obecnych stawek na rynku budowlanym i mogą wybrać ekipę, która wykona pracę za cenę najbardziej odpowiadającą inwestorowi.

Po wykonaniu robót sporządzamy natomiast kosztorysy powykonawcze, które pozwalają oszacować wartość wykonanych już prac budowlanych.

Czym jest kosztorys inwestorski?

Kosztorys inwestorski to najpopularniejszy rodzaj dokumentu finansowego, który pozwala oszacować wartość i koszty inwestycji. W dokumencie tym zawarte są m.in. średnie ceny rynkowe materiałów oraz robocizny oraz koszty urzędowe. Opracowanie to można wykonać zarówno dla całego projektu, jak i dla poszczególnych jego części.

Czym różnią się kosztorysy inwestorskie od powykonawczych?

Kosztorys inwestorski jest to dokument, który sporządza się przed wykonaniem robót budowlanych. Dzięki niemu inwestorzy są w stanie wcześniej oszacować, jakie nakłady będą potrzebne do ukończenia projektu. Najczęściej kosztorys tego typu zawiera wykaz sprzętu oraz materiałów budowlanych, który trzeba wykorzystać, a także spis prac, jakie należy wykonać i czas, który wykonawca musi poświęcić na wykonanie zadania.

Kosztorys powykonawczy natomiast sporządza się dopiero po wykonaniu robót. Dzieje się tak, ponieważ w niektórych sytuacjach nie da się z wyprzedzeniem oszacować, jakich materiałów trzeba będzie użyć i ile czasu poświęcić na wykonanie prac. Na podstawie kosztorysu powykonawczego wyliczane jest wynagrodzenie dla ekipy budowlanej.

 

Kosztorysy inwestorskie i powykonawcze