Kosztorysy konstrukcji stalowych

Realizujemy kosztorysy konstrukcji stalowych. By sporządzić całościowy obraz kosztów, które pochłonie inwestycja, sprawdzamy m.in. ilość i jakość materiałów, wartość gruntów czy bezpośrednie otoczenie obiektu. Zajmujemy się szacowaniem wartości inwestycji związanych z budową: hal przemysłowych, handlowo-usługowych, a także podajników materiałów sypkich, czy klatek schodowych. Podczas pracy bierzemy pod uwagę wszystkie najważniejsze czynniki wpływające na ceny oraz posługujemy się sprawdzonymi urządzeniami i programami, z których korzystają najlepsi kosztorysanci. Dzięki nam uzyskasz pewność co do koniecznych nakładów inwestycyjnych.

Decydując się na nasze usługi, dostajesz gwarancję uczciwej i całościowej wyceny. Prace nad wykonaniem kosztorysu zaczynamy już w trakcie rozmowy z klientem. Telefonicznie albo mailowo ustalamy przedmiot kosztorysowania i zbieramy wszelkie informacje na temat planowanej inwestycji. Następnie, na podstawie baz i katalogów zliczamy wszystkie kwoty konieczne do wykonania projektu i przesyłamy je do akceptacji klienta.

Wykonujemy także kalkulacje kosztów budowy:

 • kładek dla pieszych,
 • urządzeń dźwigowych,
 • konstrukcji oczyszczalni ścieków,
 • supermarketów,
 • hurtowni,
 • myjni,
 • obiektów sportowych,
 • wiat wykonanych ze stali.

Co bierzemy pod uwagę przy sporządzaniu kosztorysu?

 • nakłady i wartość pracy wykonawców,
 • wartość usług wykonanych np. wynajętym sprzętem,
 • wycenę rynkowej wartości materiałów,
 • bezpośrednie otoczenie i plany zagospodarowania terenu znajdującego się w pobliżu inwestycji,

Czym są konstrukcje stalowe?

Konstrukcje stalowe są to różnego rodzaju gmachy budowlane w których większość elementów nośnych wykonana jest z metalu. Z tego materiału wykonany jest również szkielet konstrukcji, który utrzymuje jej ciężar. Do tego rodzaju obiektów zaliczamy w szczególności: hale produkcyjne, hangary samolotowe, wiaty oraz magazyny.

 

Kosztorysy konstrukcji stalowych