Kosztorysy ogólnobudowlane

Wykonujemy kosztorysy ogólnobudowlane. Wstępne kalkulacje mają na celu oszacowanie kosztów inwestycyjnych i opłacalność realizacji projektu. Profesjonalnie wykonane kosztorysy są dokumentami, które ułatwiają inwestorom uzyskanie kredytu bankowego i utrzymanie budżetu na poziomie zakładanym podczas planowania wydatków przeznaczonych na projekt. Wykonujemy zarówno wyceny ogólne na podstawie planów projektowych, jak i kompleksowe kosztorysy wykonywane oparciu o wszystkie elementy składowe inwestycji.

Tworzymy nie tylko kosztorysy pod inwestycję domu, ale także weryfikujemy kosztorysy podwykonawców zatrudnionych przy jego budowie i projektowaniu.

Co m.in. bierzemy pod uwagę przy sporządzaniu kosztorysu?

  • stan konstrukcji stalowych,
  • instalację grzewczą i wodno-kanalizacyjną
  • wykonane prace konserwatorskie,
  • instalację elektryczną,
  • rozwój infrastruktury wokół budynku,
  • plany zagospodarowania otoczenia budynku.

Czym jest kosztorys budowlany?

W literaturze ciężko jest znaleźć jedną uniwersalną definicję kosztorysu budowlanego, dlatego najczęściej przyjmuje się, że jest to każde wyliczenie, które prowadzi do wyceny wartości danego przedmiotu lub usługi.

Nasza firma posługuje się nieco bardziej ucywilizowaną definicją. Stoimy na stanowisku, że kosztorys to dokument szacujący wartość danego zadania. Sporządza się go niemal na każdym etapie inwestycji budowlanej w celu określenia kosztów, które musi ponieść inwestor angażujący się w projekt. Wycena wykonywana jest m.in. na podstawie przedmiaru i obmiaru robót, które - w uproszczeniu - oznaczają sumę wszystkich aktywów i pracy, które pochłonął projekt.

Czy to się opłaca?

Jest to pytanie, które słyszymy bardzo często. Odpowiedź na nie jest prosta. Renomowane firmy sporządzają kosztorysy na podstawie baz normatywnych, technicznych oraz katalogów, które wyznaczają obiektywną wartość przedsięwzięcia. Dzięki nim inwestorzy znają nie tylko wysokość nakładów, ale są w stanie przewidzieć koszty dodatkowe i zabezpieczyć się przed nieuczciwymi podwykonawcami, którzy mogliby zawyżać ceny. Efektem tego jest zaoszczędzenie pieniędzy i aktywów. Więc owszem, to się opłaca.

 

Kosztorysy ogólnobudowlane