Kosztorysy remontów obiektów budowlanych

Tworzymy kosztorysy różnych obiektów budowlanych, m.in. budynków, obiektów małej architektury wraz z potrzebnymi instalacjami. Zajmujemy się wyceną wartości budowy budynków jednorodzinnych mieszkalnych (wolno stojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej), a także oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, naziemnych i podziemnych przejść dla pieszych, budowli sportowych, linii kolejowych, czy mostów.

 

Kosztorysy remontów obiektów budowlanych