Kosztorysy zabepieczeń antykorozyjnych

Realizujemy szacunkowe wyceny kosztów zabezpieczeń antykorozyjnych. Korozja jest naturalnym zjawiskiem i polega na niszczeniu się materiałów (głównie metali, betonu, czy żelbetu) na skutek oddziaływania środowiska naturalnego. Wykonujemy kalkulacje kosztów robót prewencyjnych, których zadaniem jest ochrona obiektów budowlanych przed zniszczeniem. W kosztorysie zamieszczamy również wycenę materiałów potrzebnych do wykonania prac.

 

Kosztorysy zabepieczeń antykorozyjnych